call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง AHK21-04 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ รวมบัตรดิสนีย์ 2338EK (280967)

ทัวร์ฮ่องกง AHK21-04 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ รวมบัตรดิสนีย์ 2338EK (280967)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : AHK21-04
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
EK
ราคาเริ่มต้น
20,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เที่ยวฮ่องกง2024/2567 แวะชม A Symphony of Lights ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)  เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน  วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย  ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  สักการะ เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  เต็มอิ่มกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
05 - 07 ก.ค. 67
21,990
-
-
-
 
06 - 08 ก.ค. 67
21,990
-
-
-
 
13 - 15 ก.ค. 67
21,990
-
-
-
 
17 - 19 ก.ค. 67
21,990
-
-
-
 
20 - 22 ก.ค. 67
23,990
-
-
-
 
03 - 05 ส.ค. 67
21,990
-
-
-
 
09 - 11 ส.ค. 67
21,990
-
-
-
 
10 - 12 ส.ค. 67
23,990
-
-
-
 
16 - 18 ส.ค. 67
21,990
-
-
-
 
23 - 25 ส.ค. 67
21,990
-
-
-
 
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 
06 - 08 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 
07 - 09 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 
13 - 15 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 
14 - 16 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 
21 - 23 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 
27 - 29 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 
28 - 30 ก.ย. 67
21,990
-
-
-
 

เงือนไขการจอง

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com