call center : 02-756-0335
hotline : 086 316 7436 , 086-3621960 , 080-2145470

เที่ยวกรุงบูดาเปสต์

by : Manasya   update : 13 ก.พ. 63
กรุงบูดาเปสต์  (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง "เปสต์" รวมกัน เมื่อปี ค.ศ.1873 บูดาเปสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่งบูดา เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่งเปสต์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านได้เยือนมากมาย อาทิ เช่น


อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungary Parliament) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันตระการที่ไม่ควรพลาด  ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก ตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิคด้วยหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอนภายในอาคารรัฐสภาประกอบด้วยห้องมากมายถึง 700 ห้อง มีประตูทางเข้า 27 แห่ง บนตัวอาคารประดับด้วยยอดสูง 365 ยอด 


สะพานเชน (Chain Bridge)หรือสะพานโซ่ อยู่บริเวณใกล้ๆ กับอาคารรัฐสภา เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ สะพานเชนเป็นสะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำดานูบ สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤชื่อ William Tierney Clark เหล็กทุกชิ้นล้วนนำมาจากอังกฤษ เป็นสะพานที่มีความสวยงามอย่างมาก มีรูปปั้นแกะสลักสิงห์โตที่สะพาน ยิ่งยามค่ำคืนสะพานจะสว่างไสวไปด้วยไฟราวที่ถูกประดับประดาไว้ยิ่งสร้างความงามตาให้กับสะพานอย่างยิ่งยวด      


มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen Basilica) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮังการี เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อนเป็นนอนุสรณ์แก่กษัตริย์องค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี มีความสูงถึง 96 เมตร เป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ ภายในมหาวิหารมีความอลังการท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ 

 

เที่ยวโบสถ์แมทเทียส (Matthias Church) โบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์แมทเทียส  เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์  มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตล์นีโอ-โกธิค ส่วนด้านโบสถ์ประดับประดาไปด้วยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนาที่งดงามเกินคำบรรยาย

 

จตุรัสฮีโร่ (Heroes’ Square) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ เป็นอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล เป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสตศวรรษที่ 9

 

ป้อมชาวประมง เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด ซึ่งเราสามารถเห็นตึกรัฐสภาได้จากจุดนี้และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกชาวมองโกลเข้ามารุกราน 
ดูเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com