call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

by : Manasya   update : 3

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน เป็นพระราชวังที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวน ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปยังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร


พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน มีพื้นที่โดยประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนินเขาสูงประมาณ 60 เมตร มีพระตำหนักตั้งอยู่บนเนินเขา และริม ทะเลสาบคุนหมิง มีเนื้อที่โดยประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3 ส่วน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการใช้แรงงานคนขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา ไว้สำหรับสร้างเป็นพระตำหนัก


พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์จิน ช่วงประมาณปีค.ศ. 1115-1234 โดยจักรพรรดิ Hailingwang เมื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปักกิ่ง และเป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หยวน จนกระทั่งถึงรัชกาลของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ได้ทรงบูรณะและสร้างพระตำหนักใหม่บนเนินเขา เมื่อปี ค.ศ. 1749


พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พร้อมด้วยอุทยาน ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  ผู้ที่มาทัวร์จีนจึงชื่นชอบที่จะมาพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนแห่งนี้เป็นอย่างมาก

ดูเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com