call center : 02-756-0335
hotline : 086 316 7436 , 086-3621960 , 080-2145470
ทัวร์แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว

ทัวร์แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว

( 16 )
ทัวร์แนะนำ
แพคเกจในประเทศ The Cliff Lipe Resort New
ราคาเริ่มต้น 6,090
แพ็คเกจในประเทศ เกาะเสม็ด ระยอง พัก Samed Cliff Resort
ราคาเริ่มต้น 3,999
แพคเกจในประเทศ Sita Beach Resort
ราคาเริ่มต้น 3,580
แพคเกจในประเทศ Dong Talay Lipe Beach Resort
ราคาเริ่มต้น 2,880
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

แพคเกจในประเทศ Bundhaya Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-04
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,790
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Bundhaya Resort
แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจเกาหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Bundhaya Resort 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่  
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ โรงแรม Sea to moon
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-25
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ โรงแรม Sea to moon
แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) (มีหรือ ไม่มี อาหารเช้า ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก*ข้อมูลระบุในโบว์ชัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- แถมกระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Dong Talay Lipe Beach Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-07
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Dong Talay Lipe Beach Resort
แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก 2 คืน (พักบนเกาะที่พักติดทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ(เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- แถมกระเป๋ากันน้ำ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Good Mood
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-08
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,880
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Good Mood
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Good Mood Lipe 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Charming Lipe Villa
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-27
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Charming Lipe Villa
แพ็คเกจในประเทศ แพคเกจในประเทศ2564/2021 แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพ็คเกจ :
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก Charming Lipe Villa 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) ช่วง 16 พ.ค. -15 ต.ค. ไม่มีอาหารเช้า
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Varin Beach Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-15
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,190
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Varin Beach Resort
แพคเกจในประเทศ แพคเกจเที่ยวในประเทศ แพคเกจหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก  Varin Beach Resort 3 วัน 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 1 มื้อ (กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป่ากันน้ำ2ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD12-01
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
3,399
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน

แพคเกจทัวร์ในประเทศ เที่ยวน่าน แพคเกจทัวร์น่าน 

รายละเอียดแพคเกจ :
- รถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- รวมอาหารตามโปรแกรม 3 มื้อ 
- เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Wapi Resort Koh Lipe
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-16
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,400
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Wapi Resort Koh Lipe
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
- ที่พัก Wapi Resort Koh Lipe 3 วัน 2 คืน
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Castaway Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-06
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,510
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Castaway Resort
แพคเกจในประเทศ แพคเกจหลีเป๊ะ แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ2564/2021

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก  Castaway Resort 2 คืน
**ไม่มีอาหารเช้า ไม่มีทีวี ไม่มีแอร์**
Check in 15.00 น.
Check out 10.30 น.
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 1 มื้อ (กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป่ากันน้ำ2ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี**
- เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
แพคเกจในประเทศ Sita Beach Resort
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจห้องพักไม่รวมตั๋ว
รหัสทัวร์ : APD07-13
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,580
ดาวน์โหลดโปรแกรม แพคเกจในประเทศ Sita Beach Resort
แพคเกจในประเทศ แพ็คเกจในประเทศ แพ็คเกจหลีเป๊ะ

รายละเอียดแพคเกจ :
- ที่พัก Sita Beach Resort&Spa 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะที่พักใกล้ทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง
- ตั๋วเรือ Speed Boat (ไป-กลับ)
- อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกร์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และไกด์นำทัวร์
**จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
- รถรับ–ส่ง (ไป-กลับ) สนามบินหาดใหญ่, ตรัง, ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
- กระเป๋ากันน้ำ 2 ท่าน/1ใบ
- เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com