call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
แพคเกจตั๋วเรือ

แพคเกจตั๋วเรือ

( 9 )
ทัวร์ขายดี
 เรือ Meridian Cruise (Sunset)
เรือ Meridian Cruise (Sunset)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 599
เรือ VIVA Alangka Cruise (Dinner)
เรือ VIVA Alangka Cruise (Dinner)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 960
 เรือ Royal Princess Cruise (Dinner)
เรือ Royal Princess Cruise (Dinner)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 990
เรือ ADC01-03 Royal Princess Cruise (Sunset)
ราคาเริ่มต้น 790
เรือ Chao Phraya Princess CRUISE (Dinner)
ราคาเริ่มต้น 950
ทัวร์แนะนำ
แพ็คเกจพัทยา APD01-03 ตกหมึกคึกทั้งคืน JAN-JUN 2024
ราคาเริ่มต้น 1,800
 เรือ Alangka Cruise (Dinner)
เรือ Alangka Cruise (Dinner)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 990
 เรือ River Star Princess CRUISE (Dinner)
ราคาเริ่มต้น 850
แพ็คเกจพัทยา APD01-02 ดำน้ำแสมสาร JAN-JUN 2024
ราคาเริ่มต้น 1,900
แพ็คเกจพัทยา APD01-05 นอนเกาะล้าน Sealey resort JAN-JUN 2024
ราคาเริ่มต้น 2,200
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

 เรือ Meridian Cruise (Sunset)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-05
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
599
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ Meridian Cruise (Sunset)

ท่าเรือ :  ไอคอนสยาม
Check in  : 15:00 - 16:15 น.ท่าเรือที่ 1
เวลาล่องเรือ :  16:30 - 18:30 น. (2 ชั่วโมง)
✅ เรือ 2 ชั้น
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  30 มิ.ย.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
เรือ ADC01-03 Royal Princess Cruise (Sunset)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-03
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
790
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ ADC01-03 Royal Princess Cruise (Sunset)

ท่าเรือ : เอเชียทีค
Check in  : 15:30 - 16:30  น. ที่โกดัง 7
เวลาล่องเรือ :  16:45 - 18:45 น. (2 ชั่วโมง)
✅ เรือ 3 ชั้น
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  31 ก.ค.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
เรือ Meridian Cruise (Dinner)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-06
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
850
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ Meridian Cruise (Dinner)

ท่าเรือ : ไอคอนสยาม
Check in  : 18:00 - 19:00 น. ท่าเรือที่ 1
เวลาล่องเรือ :  19:45 - 21:45 น. (2 ชั่วโมง)
✅ เรือ 2 ชั้น 
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  31 ต.ค.66

ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
 เรือ River Star Princess CRUISE (Dinner)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-08
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
850
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ River Star Princess CRUISE (Dinner)

ท่าเรือ :  สี่พระยา (ริเวอร์ซิตี้)
Check in  : 18.00 - 19.00 น. ท่าเรือ 1
เวลาล่องเรือ :  19.30 - 21..30 น. (2 ชั่วโมง)
✅ เรือ 2 ชั้น
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
มาคู่จ่ายเพียง 1500 บาท
หมดเขต :  30 มิ.ย.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
เรือ White Orchid River Cruise (Dinner) ท่าเอเซียทีค
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-02
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
899
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ White Orchid River Cruise (Dinner) ท่าเอเซียทีค

เรือ White Orchid River Cruise  (Dinner)
ท่าเรือ :  เอเชียทีค
จันทร์ - พฤหัสบดี
Check in  : 18.45 - 19.20 น. โกดัง  7
เวลาล่องเรือ :  19.45 - 21.45 น. (2 ชั่วโมง)
✅เรือ 3 ชั้น
✅บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅เครื่องดื่ม
✅ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  30 มิ.ย.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
เรือ Chao Phraya Princess CRUISE (Dinner)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-10
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
950
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ Chao Phraya Princess CRUISE (Dinner)

ท่าเรือ :  ไอคอนสยาม / เอเชียทีค
Check in  : 18.00 - 19.00 น. ท่าเรือ 1
เวลาล่องเรือ :  19.30 - 21..30 น. (2 ชั่วโมง)
✅ เรือ 2 ชั้น
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  30 เม.ย.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
เรือ VIVA Alangka Cruise (Dinner)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-09
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
960
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ VIVA Alangka Cruise (Dinner)

ท่าเรือ : เอเชียทีค
Check in  : 18.00 - 19.30 น.  โกดังที่ 7 
เวลาล่องเรือ :  19.45 - 21.45 น. ท่าเรือ 1
✅ เรือ 3 ชั้น
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  30 เม.ย.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
 เรือ Alangka Cruise (Dinner)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-07
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
990
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ Alangka Cruise (Dinner)

ท่าเรือ : ไอคอนสยาม
Check in  : 18.00-19.00 น. ท่าเรือที่ 4 
เวลาล่องเรือ :  19.15 - 21.15 น. (2 ชั่วโมง) 
✅ เรือ 3 ชั้น
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  30 เม.ย.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
 เรือ Royal Princess Cruise (Dinner)
เส้นทาง : แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศ แพคเกจตั๋วเรือ
รหัสทัวร์ : ADC01-04
จำนวนวันเดินทาง : 2 ชม.
ราคาเริ่มต้น
990
ดาวน์โหลดโปรแกรม เรือ Royal Princess Cruise (Dinner)

ท่าเรือ : เอเชียทีค
Check in  : 18:00 - 19:20 น. ที่โกดัง 7
เวลาล่องเรือ :  19:30 - 21:30 น. (2 ชั่วโมง)
✅ เรือ 3 ชั้น
✅ บุฟเฟต์นานาชาติ & ซีฟู้ด
✅ เครื่องดื่ม
✅ ดนตรีสด
✅ฟรี เค้กวันเกิด
หมดเขต :  31 ก.ค.66
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com