call center : 02-756-0335
hotline : 086 316 7436 , 086-3621960 , 080-2145470
ทัวร์ภาคกลาง

ทัวร์ภาคกลาง2563-2564/2020-2021 เที่ยวในประเทศ

ทัวร์ไทย ทัวร์ในประเทศ ทัวร์อยุธยา ทัวร์สุพรรณบุรี  ทัวร์ลพบุรี

แหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด เรามีแพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่อยากท่องเที่ยว พักผ่อน แต่ไม่อยากเดินทางไกล อาทิ เช่น นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ที่ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติของหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ และน้ำตกที่เลื่องชื่ออีกมากมาย 

ทัวร์ภาคกลาง

( 9 )
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ
ทัวร์ภาคกลาง อุทยานแห่งชาติภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบลูกฟูก เป็นป่าต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำ ลำคลองหลายสาย และบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ทั้งแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำลพบุรี) แม่น้ำน้อย (สุพรรณบุรี) แม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) แม่น้ำสาขาย่อยที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกปานกลาง แลสลับกับฤดูแล้ง

คำค้นหา: ทัวร์กรุงเทพฯ ทัวร์สมุทรสาคร ทัวร์ปทุมธานี ทัวร์นครปฐม ทัวร์สมุทรปราการ ทัวร์สระบุรี ทัวร์สุพรรณบุรี ทัวร์ปทุมธานี ทัวร์สิงห์บุรี ทัวร์นนทบุรี  ทัวร์อ่างทอง  ทัวร์ไทย ทัวร์อยุธยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ในประเทศ2563-2564/2020-2021  เที่ยวในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ อยุธยา  เที่ยวเมืองเก่า ไหว้พระรับพลังบวก (311063)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD09-02
จำนวนวันเดินทาง : 1วัน
ราคาเริ่มต้น
599
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ อยุธยา  เที่ยวเมืองเก่า ไหว้พระรับพลังบวก (311063)

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในไทย ทัวร์ไหว้พระ1วัน แวะชม วัดตูม ตั้งอยู่ริมถนนสายประตูชัย เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นที่สำหรับลงเครื่องพิชัยสงคราม เข้าชม บ้านของพ่อ หรือของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แวะชมวัดไชยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แวะช้อปตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคของชาวบ้านอยุธยา เที่ยวชมศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา ชมวัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แวะชมวัดเสนาสนารามวรวิหาร เดิมชื่อ วัดเสือ เป็นวัดโบราณ กราบพระนอน สักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ 
กันยายน 2563
26-26 / 26-29 /
ตุลาคม 2563
03-03 / 04-04 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31 /
พฤศจิกายน 2563
18 พ.ย.-18 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ในประเทศ อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคู่เมือง เสิรมบุญ (311063)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD09-10
จำนวนวันเดินทาง : 1วัน
ราคาเริ่มต้น
799
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคู่เมือง เสิรมบุญ (311063)

ทัวร์ในประเทศ ทัวรในประเทศราคาถูก ทัวร์ไหว้พระ2563/2020 เที่ยวอ่างทอง วัดไชโยวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท เดิมเป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ มีนามว่า วัดไชโย  เที่ยวชมวัดขุนอินทประมูล ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง วัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัย กรุงสุโขทัย แวะวัดม่วง วัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในช่วงเสียกรุง เดินเที่ยวตลาดวิเศษชัยชาญ เป็นตลาดโบราณที่อยู่คู่กับจังหวัดอ่างทองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แล้วยังมีการอนุรักษ์โรงแรมเก่า โรงสีข้าว ร้านขายของชำไว้ด้วย แวะชมวัดจันทรังษี มีการจัดสวนประดับประดาด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อย่างสวยงาม วัดป่าโมกวรวิหาร  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย
กันยายน 2563
27-27 /
ตุลาคม 2563
03-03 / 23-23 / 31-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ในประเทศ คิดแล้ว ไปให้ถึง นครนายก (270963)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD09-01
จำนวนวันเดินทาง : 1วัน
ราคาเริ่มต้น
899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ คิดแล้ว ไปให้ถึง นครนายก (270963)

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวในประเทศ ทัวร์ภาคกลาง เที่ยวเอเดนฟาร์ม นครนายก แหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ เป็นคาเฟ่ร่มสุดเก๋ตกแต่งสไตล์ฟาร์มตั้งอยู่ในตัวเมืองนครนายก ชมพุทธสถานจีเต็กลิ้ม พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย จีน มาที่นี่ต้องขอพรต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือองค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ย พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับทางขึ้นน้ำตกสาลิกา วัดคีรีวง ชมปราสาทขอมแบบโบราณ ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านล่างของวัด คล้ายกับปราสาทขอมทางภาคอีสาน วัดจุฬาภรณ์วนาราม ซุ้มไผ่เป็นอุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่สวยงาม 
กันยายน 2563
26-26 / 27-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี ไหว้แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ (270963)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD02-01
จำนวนวันเดินทาง : 1วัน
ราคาเริ่มต้น
999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี ไหว้แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ (270963)

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวในประเทศ ทัวร์ภาคกลาง เที่ยวสุพรรณบุรี  เมืองโบราณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 ถึง 3,800 ปี วัดทับกระดาน อ.สองพี่น้องรำลึก 28 ปีถิ่นราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ พร้อมไหว้พระขอพรวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม หรือวัดเขาพระ ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจมากมาย เช่น เทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน วัดแคตำนานต้นมะขามยักษ์ นิทานพื้นบ้าoขุนช้าง ขุนแผน เที่ยวชมพญาต่อยักษ์ และคุ้มขุนแผน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  เที่ยวชมและช้อปปิ้ง ตลาดเก้าห้อง ตามรอยละครดังกงกรรม 
กันยายน 2563
26-26 / 27-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ในประเทศ ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ (040164)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD16-09
จำนวนวันเดินทาง : 1วัน
ราคาเริ่มต้น
1,290
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ (040164)

ทัวร์ในไทย2563/2564 ทัวร์ในประเทศ เที่ยวราชบุรี1วัน  เที่ยวน้ำตกเก้าโจน แวะถ่ายรูปร้านกาแฟน่ารักๆ ที่มาพร้อมสีสันสดใส ร้านต้นขนมหวานและสะพานกาแฟ เที่ยวตลาดโอ๊ะป่อย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดเช้าริมน้ำ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ เที่ยวเดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สวนผึ้ง สถานที่ยอดฮิตโด่งดังในสวนผึ้งที่ต้องแวะถ่ายรูปให้อาหารแกะและทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวฟาร์มสไตล์ Vintage เที่ยวบ้านหอมเทียน ภายในบ้านหอมเทียนตกแต่งด้วยของเก่าสะสมหายาก ภาชนะสังกะสี ตะเกียงโบราณ ของเล่นเก่า ชมวิวธรรมชาติ ท้องฟ้า ป่าไม้ ทิวเขา วิวบรรยากาศที่งดงามจนอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเลยทีเดียว 
กันยายน 2563
26-26 / 27-27 /
ตุลาคม 2563
03-03 / 04-04 / 10-10 / 11-11 / 17-17 / 18-18 / 24-24 / 25-25 / 31-31 /
พฤศจิกายน 2563
01-01 / 07-07 / 08-08 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29 /
ธันวาคม 2563
05-05 / 06-06 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27 / 31-31 วันสิ้นปี /
มกราคม 2564
01-01 ปีใหม่ / 02-02 วันปีใหม่ / 03-03 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ในประเทศ เสริมสิริ เพิ่มมงคล เมืองมรดกโลก อยุธยา (260963)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD04-11
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
2,490
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ เสริมสิริ เพิ่มมงคล เมืองมรดกโลก อยุธยา (260963)

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวภาคกลาง ไหว้พระอยุธยา ชมวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหารในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ชม พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนเนื่อที่ 200 ไร่และได้สร้างรูปเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ขนาดใหญ่ แวะศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อรับฟังข้อมูล เรื่องราว และประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ชม วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร เป็นวัดโบราณสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชม วัดหน้าพระเมรุ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
กันยายน 2563
26-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ภาคกลาง เที่ยวสุขใจ นครนายก ปราจีนบุรี (311063)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD09-09
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
2,599
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ภาคกลาง เที่ยวสุขใจ นครนายก ปราจีนบุรี (311063)

ทัวร์ไทย2563/2020 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคกลาง เที่ยวสวนเอเดน หรือ เอเดนฟาร์ม นครนายก แหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ เป็นคาเฟ่ร่มสุดเก๋ตกแต่งสไตล์ฟาร์มตั้งอยู่ในตัวเมืองนครนายก ชมพุทธสถานจีเต็กลิ้ม พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน มาที่นี่ต้องขอพรต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เที่ยวชมชุมชนเกษตรกรรมบ้านบางพลวง ชุมชนที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำเสื่อกกหรือสิ่งประดิษฐ์จากกก เที่ยวชมภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพแลนด์มาร์กแห่งใหม่ปราจีนบุรี แวะวัดโคกอู่ทอง วัดไทยสไตล์โรมันแห่งเดียวของประเทศไทย  เที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล แวะชมพุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ แวะไหว้วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก  วัดคีรีวัน ชมปราสาทขอมแบบโบราณ ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านล่างของวัด คล้ายกับปราสาทขอมทางภาคอีสาน 
กันยายน 2563
26-27 /
ตุลาคม 2563
03-04 / 10-11 / 17-18 / 23-24 / 24-25 / 31 ต.ค.-01 พ.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ในประเทศ สุโขทัย พิษณุโลก (311263)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD01-11
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
2,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ สุโขทัย พิษณุโลก (311263)

ทัวร์ในไทย ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคกลาง เที่ยวสุโขทัย เช็คอิน คาเฟ่ เดอ มาลา เป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ มีบริการทั้งคาเฟ่ และร้านอาหาร มีพื้นที่สีเขียวจากทุ่งหญ้า และตกแต่งสไตล์โรงนาแนวยุโรป แวะวัดพิพัฒน์มงคล ณ อำเภอทุ่งเสลี่ยม ชมโบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ชมวัดศรีชุม เป็นศาสนโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชม วัดช้างล้อม เป็นวัดนอกเขตกำแพงเมือง เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  ชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมวัดตะพานหิน หรือ วัดสะพานหิน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ด้านในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช วัดนางพญา สันนิษฐานว่า ผู้สร้างพระนางพญาคือ พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระ มเหสีของพระมหาธรรมราชา 
ตุลาคม 2563
03-04 / 10-11 / 17-18 / 23 ต.ค.-24 ธ.ค. / 24-25 /
พฤศจิกายน 2563
07-08 / 14-15 / 21-22 / 28-29 /
ธันวาคม 2563
05-06 / 06-07 / 12-13 / 19-20 / 26-27 / 31 ธ.ค.-01 ม.ค. *วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา เกาะล้าน (251263)
เส้นทาง : ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ ศูนย์รวมทัวร์ในประเทศ 2563 ภาคกลาง
รหัสทัวร์ : AD08-01
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
3,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา เกาะล้าน (251263)

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวในประเทศ ทัวร์ภาคกลาง เที่ยวพัทยาเกาะล้าน เที่ยวชม ART IN PARADISE พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งแรกของเมืองไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวเกาะล้าน เที่ยวชมวิว พร้อมเล่นน้ำทะเลหรือถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ที่ชายหาด บ้านสุขาวดี รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมโชว์คาบาเร่ อันแสนสวยงามของเหล่านางฟ้าเที่ยวชมความงดงามภายในบริเวณบ้านสุขาวดี แวะช้อปปิ้งของอร่อย ณ ตลาดหนองมน อาทิ ข้าวหลามต้นตำหรับ หอยจ้อเนื้อปูแน่นๆ อาหารทะเลตากแห้งแสนอร่อยและขนมอื่นๆอีกมากมาย
กันยายน 2563
25-26 /
ตุลาคม 2563
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 /
พฤศจิกายน 2563
06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 /
ธันวาคม 2563
04-05 / 11-12 / 18-19 / 25-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย-สระบุรี
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก
เอเดนฟาร์ม-นครนายก
แหล่งเที่ยวใหม่ใกล้กรุงเทพฯ บรรยากาศสวยๆ เหมาะแก่การถ่ายรูปชิคๆ คูลๆ
วัดทับกระดาน-พุ่มพวง
ไม่มีใคร ไม่รู้จักราชินีลูกทุ่งท่านนี้ จากแม่ผึ้ง กลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน อยากรู้คลิก
วัดหลวงพ่อโสธร
เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวแปดริ้ว
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com