call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ATW245-15 มหัศจรรย์ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5วัน (230367)

ทัวร์ไต้หวัน ATW245-15 มหัศจรรย์ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5วัน (230367)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATW245-15
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น
19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน2567 ทัวร์ไต้หวัน2024 ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ เป็นสวนดอกไม้ที่ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี ชิมชาอู่หลง ขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เดินช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ณ ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรวัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป เดินเล่นซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต อิสระที่ถนนโบราณตั้นสุ่ย ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สวยงามและมีความเก่าแก่มากที่สุดในไต้หวัน ถ่ายรูปตึกไทเป101
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
25 - 29 ก.พ. 67
19,999
-
-
5,000
 
01 - 05 มี.ค. 67
22,999
-
-
5,000
 
02 มี.ค. 67 - 06 ก.พ. 67
22,999
-
-
5,000
 
08 - 12 มี.ค. 67
23,999
-
-
5,000
 
15 - 19 มี.ค. 67
22,999
-
-
5,000
 
22 - 26 มี.ค. 67
23,999
-
-
5,000
 
23 - 27 มี.ค. 67
23,999
-
-
5,000
 

เงือนไขการจอง

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com