call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2566-2567/2023-2024

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2566-2567 เริ่มต้น 9,990 บาท


WOWWTOUR บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 15 )
ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์  ASG102-04 Refreshing SINGAPORE(211066)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย AML102-01 COZY MALAYSIA (311266)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ (241066)
ราคาเริ่มต้น 12,899
ทัวร์สิงคโปร์  Well Known SINGAPORE (221066)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์เวียดนาม ดานัง พักบาน่าฮิลล์ ฮอยอัน (191066)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2566/2023 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2566/2023 ทัวร์พม่ามิถุนายน2566/2023 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2566/2023 ทัวร์พม่าสิงหาคม2566/2023 ทัวร์พม่ากันยายน2566/2023 ทัวร์พม่าตุลาคม2566/2023 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2566/2023 ทัวร์พม่าธันวาคม2566/2023 ทัวร์พม่าปีใหม่2566/2023 ทัวร์พม่ามกราคม2566/2023 ทัวร์พม่ากุมภาพันธ์2566/2023 ทัวร์พม่ามีนาคม2566/2023 ทัวร์พม่าเมษายน2566/2023 ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่า 5 ดาว


ทัวร์พม่า

พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว
ทัวร์พม่า AMM116-02 มู..นะ..เมียนมาร์ หงสา ย่างกุ้ง(240666)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM116-02
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999
UB
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM116-02 มู..นะ..เมียนมาร์ หงสา ย่างกุ้ง(240666)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์ชเวดากอง เมืองพะโค Bago หรือ เมืองหงสาวดี  เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวมอดอร์ มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา แปลว่า  จมูกร้อน  มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี ตลาดสก๊อต พระหยกขาว 
มิถุนายน 2566
10-11 / 17-18 / 24-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM113-02 MAKE A WISH MYANMAR (230966)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM113-02
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM113-02 MAKE A WISH MYANMAR (230966)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่า2023/2566 ชมเจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี ชมพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ขอพรแม่ยักษ์ อีกนึงจุดที่สำคัญของเจดีย์ชเวดากอง เยือนเมืองสิเรียม ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือพระเจดีย์เยเลพญา กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน
มิถุนายน 2566
03-04 / 04-05 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
กรกฎาคม 2566
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 28-29 / 29-30 /
สิงหาคม 2566
05-06 / 12-13 / 13-14 / 19-20 / 26-27 /
กันยายน 2566
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM111-06 มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา (131066)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM111-06
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM111-06 มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา (131066)

ทัวร์พม่า2วัน1คืน เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2023/2566 สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก5ชั้น สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เยี่ยมชมเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ เข้าชมพระธาตุมุเตา พระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1ใน5มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง4ทิศ
มิถุนายน 2566
04-05 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
กรกฎาคม 2566
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 /
สิงหาคม 2566
01-02 / 05-06 / 12-13 / 13-14 / 26-27 /
กันยายน 2566
02-03 / 30 ก.ย.-01 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
07-08 / 13-14 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (281066)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM111-01
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (281066)

ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์ไหว้พระพม่า2023 ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติ แวะชม เจดีย์โบตะทาวน์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ สักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า  สักการะ เจดีย์ไจ๊กะส่าน  สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ตุลาคม 2566
13-14 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM112-03 ย่างกุ้ง หงสา พักอินทร์แขวน 1 คืน (271066)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM112-03
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM112-03 ย่างกุ้ง หงสา พักอินทร์แขวน 1 คืน (271066)

ทัวร์พม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า ทัวร์พม่า3วัน2คืน ชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ เมือง ไจ้ทีโย (KYAIKHTO) ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็น พระธาตุอินทร์แขวน (KYAIKHTIYO PAGODA) นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ เมืองย่างกุ้ง เข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต สักการะ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
มิถุนายน 2566
03-05 / 23-25 /
กรกฎาคม 2566
14-16 / 28-30 /
สิงหาคม 2566
12-14 / 18-20 /
กันยายน 2566
01-09 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.ย.-01 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
06-09 / 13-15 / 20-22 / 27-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM119-02 WONDER MYANMAR ย่างกุ้งหงสาวดี ชเวดากอง (300866)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM119-02
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999
UB
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM119-02 WONDER MYANMAR ย่างกุ้งหงสาวดี ชเวดากอง (300866)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023/2566 ทัวร์พม่าราคาถูก เมืองหงสาวดี(BAGO) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน (เจ๊าทัตจี) วัดงาทัตจี มหาเจดีย์กาบาเอ เทพทันใจ เทพกระซิบ 
มิถุนายน 2566
03-04 / 04-05 / 10-11 / 17-18 / 24-25 /
กรกฎาคม 2566
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 /
สิงหาคม 2566
05-06 / 12-13 / 13-14 / 19-20 / 26-27 /
กันยายน 2566
02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 30 ก.ย.-01 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM116-01 นะโม เมียนมาร์ (260566)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM116-01
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
10,990
UB
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM116-01 นะโม เมียนมาร์ (260566)

ทัวร์พม่า3วัน2คืน ทัวร์พม่าราคาถูก เที่ยวพม่า2566/2023 เมืองพะโค Bago หรือ เมืองหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้ก์ทิโย หรือ เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน ใส่บาตรหรือนั่งสมาธิบริเวณพระธาตุ เจดีย์ชเวมอดอร์ Shwemawdaw มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา  พระราชวังบุเรงนอง  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  มหาเจดีย์ชเวดากอง จดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ  ขอพร เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM111-03 เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน (211066)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM111-03
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM111-03 เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน (211066)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์หงสาวดี เที่ยวพม่า2566/2023 พม่ายกเลิกประกัน2023 ขอพรพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก5ชั้น ขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ เยือนเมืองหงสาวดี เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระธาตุมุเตา พระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1ใน5มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ที่มีพระพุทธรูปประทับอยู่ทั้ง4ทิศ ขอพรพระนอนชเวตาเลียว สักการะพระธาตุอินแขวน 1ใน5มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่านับถือ
มิถุนายน 2566
03-05 / 23-25 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 29-31 / 30 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2566
04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27 /
กันยายน 2566
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.ย.-01 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
06-08 / 13-15 / 20-22 / 21-23 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM117-01 มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน(260866)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM117-01
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM117-01 มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน(260866)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2023 ทัวร์เมียนมา ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งพม่า ชมสะพานอูเบียน สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังมัณฑะเลย์  ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีเที่ยวเมืองมิงกุน เจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน ระฆังมิงกุนที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันตอ ถือเป็นพระราชวังเก่าของพม่าที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามที่สุด วัดกุโสดอ 
มิถุนายน 2566
10 มิ.ย.-12 พ.ค. / 24-26 /
กรกฎาคม 2566
08 ก.ค.-10 ส.ค. / 22-24 / 25-27 /
สิงหาคม 2566
12-14 / 26-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์พม่า AMM119-01 WONDER MYANMAR พักอินแขวน 1คืน (290966)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ : AMM119-01
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
11,990
8M
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์พม่า AMM119-01 WONDER MYANMAR พักอินแขวน 1คืน (290966)

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2566/2023 ทัวร์พม่าอินทร์แขวน2023  นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) พระมหาเจดีย์มุเตา ชมพระราชวังบุเรงนอง  ชมวัดพระไฝเลื่อนหรือวัดไจ้ท์ปอลอ  ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็น นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตร ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย  นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน  ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี  กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์โบตะตอง  สักการะขอพรจาก เทพทันใจ
มิถุนายน 2566
02-04 / 03-05 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
07-08 / 14-16 / 21-23 / 28-30 /
สิงหาคม 2566
04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27 /
กันยายน 2566
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 ก.ย.-01 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
พระราชวังบุเรงนอง
พระราชวังที่ใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู
พระธาตุอินทร์แขวน
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน
พระเจดีย์ชเวสิกอง
พระเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ทองคำที่โดดเด่นเป็นสง่า ณ เมืองย่างกุ้ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
Scott Market
ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของประเทศพม่าในกรุงย่างกุ้ง
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า
เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ที่มีพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com