call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน 2567-2568 ทัวร์คุณภาพ ราคาโปรโมชั่น


ทัวร์ปากีสถานอีลามาบัด ทัวร์ปากีสถาน2567-2568

ทัวร์ปากีสถาน

( 12 )
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

ทัวร์ปากีสถาน APK383-06 AMAZING CLASSIC PAKISTAN(210967)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK383-06
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน7คืน
ราคาเริ่มต้น
64,950
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK383-06 AMAZING CLASSIC PAKISTAN(210967)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 สัมผัสความงามของปากีสถาน อิสลามาบัด  เมืองชีลาส  สายคาราโครัม ไฮเวย์  เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลกที่เชื่อมระหว่างประเทศจีน คาริมาบัด หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า เมืองบัลติท ตั้งแห่งหุบเขาฮุนซา  เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต สู่ฮุนซาวัลเลย์ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำฮุนซา อยู่ในระดับ 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่หุบเขาดุยเกอร์ เทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านกว่า 6,000 เมตร สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต  หมู่บ้านพาสสุ กิลกิต เป็นเมืองสำคัญในอดีตเพราะเคยเป็นเมืองที่มีเส้นทางสายไหมตัดผ่าน มืองเบแชม ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติ
กรกฎาคม 2567
13-21 / 24 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
07-15 / 17-25 /
กันยายน 2567
07-15 / 14-22 / 21-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK383-05 AMAZING CLASSIC PAKISTAN AUTUMN (231167)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK383-05
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
65,850
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK383-05 AMAZING CLASSIC PAKISTAN AUTUMN (231167)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 โปรแกรมสบายๆ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ที่พักดี อาหารอร่อย สู่เมืองชีลาส สายคาราโครัม ไฮเวย์ เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลกที่เชื่อมระหว่างประเทศจีน เมืองคาริมาบัด หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า เมืองบัลติท ตั้งแห่งหุบเขาฮุนซา เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต สู่สะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบบอริท เมืองเบแชม ตลอดเส้นทางจะได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติ  เมืองตักศิลา  มหานครแห่งปัญญาที่ขึ้นชื่อเรื่องความรุ่งเรืองด้านศิลปะวิทยาการทั้งของพราหมณ์และพุทธ 
ตุลาคม 2567
09-17 / 12-20 / 16-24 / 19-27 / 23-31 / 26 ต.ค.-03 พ.ย. / 30 ต.ค.-07 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2567
01-09 / 02-10 / 06-14 / 09-17 / 13-21 / 16-21 / 20-28 / 23 พ.ย.-01 ธ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK384-01 Shining Pakistan (110967)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK384-01
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
67,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK384-01 Shining Pakistan (110967)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 กรุงอิสลามาบัด เมืองตักศิลา นครแห่งปัญญา เนื่องด้วยในสมัยโบราณ เมืองตักศิลาเป็นเมืองมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดในชมพูทวีป เมืองนาราน เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในหุบเขาคากัน เมืองคาริมาบัด หุบเขาฮุนซ่า ช่องเขาบาบูร์ซา ชมทะเลสาลาลูซ่า จุดชมวิวราคาโปชิ พักบนดุยเกอร์ ชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ชมยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ หมู่บ้าน Hopar Valley ซึ่งการขึ้นไปด้านบนนั้นจะต้องเปลี่ยนรถไปนั่งจี๊ป ธารน้ำแข็งฮ็อปเปอร์ เมืองซุส เมืองท่าแห่งการคมนาคม เมืองพาสสุ เส้นทาง คาราโครัม ไฮเวย์ ทะเลสาบอัตตาบัด เมืองกิลกิต จุดชมวิวบรรจบ3 ขุนเขา 
กรกฎาคม 2567
17-25 /
สิงหาคม 2567
09-17 /
กันยายน 2567
11-19 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK381-02 GREEN SUMMER PAKISTAN (290667)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK381-02
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK381-02 GREEN SUMMER PAKISTAN (290667)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 บินตรงสู่กรุงอิสลามาบัด ด้วยสายการบินไทย ผจญภัยเก็บภาพความงดงามของหุบเขา ทุ่งหญ้า Fairy meadows สัมผัสเส้นทาง คาราโครัม ไฮเวย์ Karakorum Highway สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต ชมธารน้ำแข็งพาสสุ และ ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ ความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้า ณ ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา แหล่งรวมศิลปะวัตถุทางพุทธศาสนาที่ล้ำค่าหาดูยาก 
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK384-02  Autumn Colors of Pakistan (211067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK384-02
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK384-02  Autumn Colors of Pakistan (211067)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 เมืองคาริมาบัด หุบเขาฮุนซ่า จากนั้นเดินผ่านทางช่องเขาบาบูร์ซา แวะชมทะเลสาลาลูซ่า จุดไฮไลท์ชมวิวาคาโปชิ พักบนดุยเกอร์ ชมพระอาทิตย์ตกที่ดุยเกอร์ ชมยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์หรือยอดเขาทะลุเมฆที่มีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ หมู่บ้าน Hopar Valley ธารน้ำแข็งฮ็อปเปอร์  เมืองพาสสุ หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งบนเส้นทาง  คาราโครัม ไฮเวย์ เทือกเขาพาสสุ, ยอดเขาฟันเลื่อย ธารน้ำแข็งพาสสุ  ล่องเรือทะเลสาบอัตตาบาต สะพานแขวนฮุสไซนิ 
ตุลาคม 2567
09-17 / 21-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK383-02 SOUTH OF PAKISTAN (281267)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK383-02
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,999
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK383-02 SOUTH OF PAKISTAN (281267)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 ตามรอยประวัติศาสตร์ของดินแดนอันหลากหลายวัฒนธรรมของปากีสถานตอนใต้ สัมผัสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะของรัฐอิสลาม พัก 4 ดาว อาหารดี บินตรงสายการบินไทย การาจี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของปากีสถาน  ไฮเดอราบัด ป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของแคว้น ซักเกอร์ เมืองใหญ่อันดับสองของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ โมเฮนโจดาโร  คืออารยะธรรมที่สาบสูญในอินเดีย บาฮาวัลปูร์ เป็นเมืองสำคัญทางตอนใต้ของแคว้นปัญจาบ  มูลตาน เป็นเมืองแห่ง นักบุญหรือเมืองแห่ง นักบวชมุสลิม ฮารัปปา มรดกโลก ลาฮอร์ เป็นเมืองหลวงและมหานคร  ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ 
ตุลาคม 2567
12-20 /
พฤศจิกายน 2567
16-24 /
ธันวาคม 2567
21-29 / 28 ธ.ค.-05 ม.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK383-07 LUXURY  PAKISTAN(201167)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK383-07
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,999
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK383-07 LUXURY  PAKISTAN(201167)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 สัมผัสเสน่ห์อันงดงามของธรรมชาติตามฤดูกาลของเส้นทางตอนเหนือปากีสถาน ดินแดนแห่งอารยธรรมแม่น้ำสินธุ์ และ เส้นคาราโครัมไฮเวย์  พิเศษ!! ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล  สการ์ดู ซิการ์ คาริมาบัด ฮุนซ่า ฮ็อปเปอร์กลาเซียร์ หุบเขาดุยเกอร์ หุบเขาพาสสุ ทะเลสาบอัตตาบัด กิลกิต หุบเขานาราน เบแชม อิสลามาบัด ที่พักดี อาหารดี รวมบินภายใน 1 เที่ยวบิน เส้นทางสบายๆไม่เหนื่อย โปรแกรมคุณภาพ ราคาสุดคุ้ม 
กรกฎาคม 2567
13-21 / 24 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
07-15 / 17-25 /
กันยายน 2567
07-15 / 14-22 / 21-29 /
ตุลาคม 2567
09-17 / 12-20 / 16-24 / 19-24 / 23-31 / 26 ต.ค.-03 พ.ย. / 30 ต.ค.-07 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2567
01-09 / 02-10 / 06-14 / 09-17 / 13-21 / 16-24 / 20-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK381-01 COOL SUMMER PAKISTAN(190667)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK381-01
จำนวนวันเดินทาง : 12วัน 10คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK381-01 COOL SUMMER PAKISTAN(190667)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 บินตรงสู่กรุงอิสลามาบัด ด้วยสายการบินไทย และบินภายใน 1 ครั้ง สู่สการ์ดู โรงแรมที่พัก 3-5 ดาว, มีอาหารไทย-จีน, เมนูปลาเท้าร์ส, มีชุดพื้นเมืองให้ใส่ถ่ายรูปสวยเก๋ ที่เที่ยวใหม่ไม่ซ้ำใคร! เน้นธรรมชาติในช่วงที่สวยที่สุดของหุบเขาและทุ่งหญ้าของปากีสถาน เก็บภาพความงดงามของหุบเขา ทุ่งหญ้า ดอกไม้ผลิบานนานาพันธ์ ที่ทุ่งหญ้าดิโอซาย สัมผัสเส้นทางในฝันของนักเดินทาง คาราโครัม ไฮเวย์ Karakorum Highway  ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต ชมธารน้ำแข็งพาสสุ และ ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้า ณ ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ KHUNJERAB PASS ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ชายแดนปากีสถานและจีน ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา แหล่งรวมศิลปะวัตถุทางพุทธศาสนาที่ล้ำค่าหาดูยาก
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK383-03 AMAZING OF PAKISTAN (110967)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK383-03
จำนวนวันเดินทาง : 11วัน 9คืน
ราคาเริ่มต้น
86,985
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK383-03 AMAZING OF PAKISTAN (110967)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 เส้นทางเจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งปากีสถาน ที่พักดี อาหารอร่อย ทัวร์คุณภาพ ชมหุบเขาแห่งเทพนิยายแฟรี่มีโดวส์ ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบคาชูรา ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดติดอันดับ 3 ของโลก พิชิตยอดเขานังกาพาร์บัต ยอดเขาสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ชมทะเลทรายคัทปานา คาราโครัมไฮเวย์ถนนที่สูงและสวยที่สุดของโลก ชมวิถีชีวิตอารยธรรมโบราณ ฮุนซาวัลเลย์ ชมมรดกโลกพุทธสถาน Takht-i-Bahi 1 ใน UNESCO 
กรกฎาคม 2567
17-27 /
สิงหาคม 2567
07-17 /
กันยายน 2567
11-21 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์ปากีสถาน APK383-04 AMAZING OF PAKISTAN ชมใบไม้เปลี่ยนสี (271167)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ปากีสถาน
รหัสทัวร์ : APK383-04
จำนวนวันเดินทาง : 11วัน 9คืน
ราคาเริ่มต้น
86,985
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน APK383-04 AMAZING OF PAKISTAN ชมใบไม้เปลี่ยนสี (271167)

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ทัวร์ปากีสถาน2024/2567 เส้นทางเจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งปากีสถาน ที่พักดี อาหารอร่อย ทัวร์คุณภาพ ชมหุบเขาแห่งเทพนิยายแฟรี่มีโดวส์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดติดอันดับ 3 ของโลก พิชิตยอดเขานังกาพาร์บัต ยอดเขาสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ชมทะเลทรายคัทปานา คาราโครัมไฮเวย์ถนนที่สูงและสวยที่สุดของโลก ชมวิถีชีวิตและอารยธรรมโบราณที่ ฮุนซาวัลเลย์ ชมมรดกโลกพุทธสถาน Takht-i-Bahi 1 ใน UNESCO 
ตุลาคม 2567
02-12 / 04-14 / 09-19 / 16-26 / 23 ต.ค.-02 พ.ย. / 25 ต.ค.-04 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2567
01-11 / 02-12 / 06-16 / 08-18 / 13-23 / 20-30 / 27 พ.ย.-07 ธ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com