call center : 02-756-0335
hotline : 086 316 7436 , 086-3621960 , 080-2145470
ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี โปรโมชั่นราคาถูก 2564-2565/2021-2022

ทัวร์บาหลี ทัวร์อินโด เกาะสวรรค์


WOWWTOUR บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์บาหลี แพ็คเกจทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก เที่ยวบาหลีราคาถูก เที่ยวบาหลี ให้ท่านได้สัมผัสเมืองบาหลี หมู่เกาะอันสวยงามของประเทศอินโดนีเซีย ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวอาทิเช่น บุโรพุทโธหาดจิมบารัน วิหารตานะห์ล็อต ภูเขาไฟคินตามานี ระบำบาร็องแดนซ์ ทะเลสาบกูนุงบาดูร์ เทือกเขาเบดูกัลป์ ช้อปปิ้ง วัดตัมปะก์ซีริง วัดอูลัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี มาลิโอโบโร่ วัดเมนดุท วัดปะวน วังสุลต่าน วัดพราหมนันต์ พระราชวังน้ำ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน วัดนามาดา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์บาหลี

( 5 )
ทัวร์ขายดี
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
ราคาเริ่มต้น 12,989
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL GOOD (210563)
ราคาเริ่มต้น 20,500
ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว (210863)
ราคาเริ่มต้น 10,900
ทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ
คำค้นหา : ทัวร์บาหลี ผ้าบาหลี แพ็คเกจทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก เที่ยวบาหลีราคาถูก เที่ยวบาหลี2564/2021
นำท่านสู่ร่องรอยอารยธรรมของชาววชวาโบราณ ณ เกาะบาหลี ชมความงดงามของภูมิประเทศประเทศและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่บาตูบูลัน ประทับใจกับศิลปะการร่ายรำ และนาฏศิลป์แห่งบาหลี การเต้นบารอง รำดาบกริช ชมเครื่องทองและเครื่องเงิน เครื่องไม้แกะสลัก ชมปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์ที่ยังคุกรุ่น น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิวลึงค์ และถ้ำช้างที่มีตำนานน่าอัศจรย์ เทือกเขาเบดุกัลป์ ที่มีอากาศเย็นตลอดปี ทมาอายน วัดโบราณ พร้อมชมศาสนสถานโบราณ Mewngwi Alas Kedaton แหล่งอาศัยของฝูงลิงนับพัน สุดยอดแห่งความสวยงามและเชิญทานช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจ


ทัวร์บาหลี เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (270663)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย บาหลี
รหัสทัวร์ : AID146-08
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999
SL
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์บาหลี เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (270663)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลีราคาถูก ทัวร์บาหลี2020/2563 เที่ยวชมวานากิริฮิลล์ ถ่ายรูปเช็คอินกับจุด ถ่ายรูปรังนกและจุดชมวิวที่เป็นที่ยอดฮิตอย่างมากในการมาเยื่อนบาหลี เที่ยวชมเทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี พร้อมชมวัดอุลันดานู สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบบราตัน เดินชมวัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด1ใน6วัดของบาหลี เที่ยวชมวิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู พร้อมชมการแสดงระบำคะชัก หรือระบำลิง เที่ยวชมวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ เดินช้อปปิ้งย่านตลาดปราบเซียน สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด เยี่ยมชมวิหารเลมปูยางค์ เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี เที่ยวชมตีร์ตากังกา หรือพระราชวังน้ำ เดินชมวิหารอูลูวาตู ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร พร้อมชมสวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ เดินช้อปปิ้งร้านขายของฝาก ร้านกฤษณะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมสินค้าของฝากต่างๆมากมายในราคาที่ถูกสุดๆ แวะชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ เป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์บาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ (271163)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย บาหลี
รหัสทัวร์ : AID146-10
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์บาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ (271163)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี2563/2020 เยี่ยมชมสวนพระวิษณุ เยี่ยมชมวิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์เทมภัคศิริงค์ เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้าพื้นเมืองในตลาดและถูกสุดๆ เที่ยวชมวิหารเลมปูยางค์ ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี ชมพระราชวังน้ำตีร์ตากังกา ตั้งอยู่ทางใต้ห่างจากภูเขาไฟอากุง เยือนวานากิริฮิลล์ เช็คอินกับจุดถ่ายรูปรังนก ที่เป็นที่ยอดฮิตอย่างมากในการมาเยือนบาหลี ชมประตูสวรรค์ฮันดาราเกท เก็บภาพความประทับใจกับประตูฮินดูรูปทรงโบราณ มีฉากหลังเป็นม่านหมอกลอยต่ำ เยี่ยมชมเทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาที่งดงามอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมวัดอุลันดานู ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน เก็บภาพประทับใจของวิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู แวะชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA (201063)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย บาหลี
รหัสทัวร์ : AID149-01
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,900
BI
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA (201063)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี2563/2020 เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่สวยงามที่สุด ชมวัดเตียร์ตาอัมปีล วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน ชมวัดเลมปูยางค์ วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี เที่ยวชมบาหลีสวิงค์ สนุกสนานกับการนั่งชิงช้าท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับรังนกขนาดใหญ่ เยี่ยมชมวัดทามันอายุน หรือที่เรียกกันว่าวัดเม็งวี 1ใน6วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี ชมวัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ1ใน5ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง ชมวัดทานาห์ลอต วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล เที่ยวบรูไน ชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส หรือลิงจมูกยาว ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์บาหลี Bali Journey (010563)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย บาหลี
รหัสทัวร์ : AID149-02
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์บาหลี Bali Journey (010563)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี2563/2020 ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเล เป็นวัดสำคัญ1ใน5แห่งที่อยู่ริมทะเล เที่ยวชมวัดเบซากิห์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดสำคัญที่สุด เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองบาหลี มีขนาดใหญ่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับที่2บนเกาะบาหลี เที่ยวชมบาหลีสวิงค์ สนุกสนานกับการนั่งชิงช้าท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมวัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ1ใน5ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง เยี่ยมชมวัดทานาห์ลอต วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เตียต้าเอ็มพูล หรือวัดตัมปะซีริง เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่มีอายุมากกว่าพันปี
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์บาหลี Discovery บาหลี บุโรพุทโธ (010563)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย บาหลี
รหัสทัวร์ : AID149-03
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,900
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์บาหลี Discovery บาหลี บุโรพุทโธ (010563)

ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี2563/2020 เที่ยวบาหลี ชมวัดอูลูวาตู เป็นวัดสำคัญ1ใน5แห่งที่อยู่ริมทะเล เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณี ถูกปกคลุมไปด้วยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับที่2บนเกาะบาหลี เยี่ยมชมวัดทานาห์ลอต วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี ชมบุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสิ่งก่อสร้างที่สุดมหัศจรรย์จากหินภูเขาไฟ ชมวัดปะวน เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นที่สำหรับเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างจิตใจก่อนเข้าไปสู่มหาวิหารบุโรพุทโธ ชมวัดปรัมบานัน คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่สมบูรณ์ที่สุดของอินโดนีเซีย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ1ใน5ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com