call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง

( 10 )
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์จีน ACH49-18 ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ V.2 (110867)
ราคาเริ่มต้น 10,888
ทัวร์จีน ACH42-05 หยุนเฉิง ซีอาน หยุนไถซาน (280667)
ราคาเริ่มต้น 27,999
ทัวร์จีน ACH42-03 ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล (210667)
ราคาเริ่มต้น 25,999
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ

ทัวร์จีน ACH50-15 ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า C3U103 (141267)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH50-15
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,888
3U
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH50-15 ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า C3U103 (141267)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง2567/2024 เยือนเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ณ อุทยานเขานางฟ้า ชื่นชมบรรยากาศของอุทยาน เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ชมจุดเช็คอินแรกท้าความเสียวกับระเบียงแก้วกระจก ชมวัดจี่นชิน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ถือเป็นหนึ่งในวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในอู่หลง เที่ยวเมืองฉงชิ่ง มาเช็คอินรถไฟทะลุตึก รถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ถ่ายภาพด้านนอกประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ณ จัตุรัสมหาศาลาประชาคม เช็คอินหงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เดินเล่นย่านธุรกิจสุดหรู ใจกลางเมืองฉงชิ่ง ณ ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเปย ช้อปปิ้งร้าน POPMART ตัวการ์ตูนน่ารัก ราคาดีเยี่ยม สักการะก่อนกลับเสริมสิริมงคลสายมูห้ามพลาด วัดฉงชิ่งเจียงเป่ยเจ้าแม่กวนอิม
กันยายน 2567
14-17 / 21-24 /
ตุลาคม 2567
12-15 / 19-22 / 26-29 /
พฤศจิกายน 2567
09-12 / 23-26 / 30 พ.ย.-03 ธ.ค. /
ธันวาคม 2567
07-10 / 14-17 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH47-30 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ไม่ลงร้าน 24043U (220667)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH47-30
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
15,990
3U
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH47-30 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ไม่ลงร้าน 24043U (220667)

ทัวร์จีน ทัวร์จีน2024/2567 เที่ยวจีน ทัวร์ฉงชิ่งอู่หลง2024  เมืองฉงชิ่ง (CHONGQING) ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เที่ยวอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  โดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เที่ยวอุทยานเขานางฟ้า  ชม รถไฟทะลุตึก รถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ที่กำลังวิ่งผ่านสถานีหลี่จื่อป้า ทะลุตึก 19 ชั้น ชมหงหยาตง เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย เปรียบเหมือนสยามสแควร์บ้านเรา เป็นแหล่งที่รวมช็อปแบรนด์เนมชื่อดัง ชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม 
มิถุนายน 2567
22-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH49-03 ซุปตาร์...ฉงชิ่ง อู่หลง เต้าอั้น (281267)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH49-03
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,888
3U
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH49-03 ซุปตาร์...ฉงชิ่ง อู่หลง เต้าอั้น (281267)

ทัวร์ฉงชิ่ง เที่ยวฉงชิ่ง ทัวร์จีน2024/2567 เที่ยวเมืองอู่หลง เยือนภูเขาไป่มา สัมผัสเครื่องเล่น อู่หลงฟลายอิ้งคิดส์หรือจูบลอยฟ้า เป็นเครื่องเช่นชมวิวแบบ 360 องศา ลักษณะมีกอนโดลาจะถูกติดอยู่ที่ปลายแขนขนาดใหญ่ และจะยกกอนโดลาขึ้นไปชมวิวบนที่สูง ชมวัดจิงซิน เดิมชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมและวัดต้าเศร้า เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ เยี่ยมชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก เยี่ยมชมหงหยาต้ง อาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง
กันยายน 2567
07-10 / 14-17 / 21-24 /
ตุลาคม 2567
12-15 / 19-22 / 26-29 /
พฤศจิกายน 2567
02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 30 พ.ย.-03 ธ.ค. /
ธันวาคม 2567
07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH50-16 Impression world heritage ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง มรดกโลก C3U104 (311267)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH50-16
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,888
3U
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH50-16 Impression world heritage ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง มรดกโลก C3U104 (311267)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์ฉงชิ่ง2567/2024 เยือนเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ชมจุดเช็คอินแรกท้าความเสียวกับระเบียงแก้วกระจก ชมวัดจี่นชิน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ถือเป็นหนึ่งในวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในอู่หลง สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ณ อุทยานเขานางฟ้า ชื่นชมบรรยากาศของอุทยาน เยี่ยมชมเมืองต้าจู๋ เที่ยวชมมรดกโลกความงดงามของการแกะสลักพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ เที่ยวเมืองฉงชิ่ง มาเช็คอินรถไฟทะลุตึก รถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ถ่ายภาพด้านนอกประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ณ จัตุรัสมหาศาลาประชาคม เช็คอินหงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เดินเล่นย่านธุรกิจสุดหรู ใจกลางเมืองฉงชิ่ง ณ ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเปย ช้อปปิ้งร้าน POPMART ตัวการ์ตูนน่ารัก ราคาดีเยี่ยม สักการะก่อนกลับเสริมสิริมงคลสายมูห้ามพลาด วัดฉงชิ่งเจียงเป่ยเจ้าแม่กวนอิม
กันยายน 2567
17-21 /
ตุลาคม 2567
08-12 / 15-19 / 22-26 /
พฤศจิกายน 2567
05-09 / 19-23 /
ธันวาคม 2567
03-07 / 17-21 / 31 ธ.ค.-04 ม.ค. ปีใหม่2025 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH47-18 ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน อุทยานหลุมฟ้า ไม่ลงร้าน 24053U (311267)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH47-18
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
19,990
3U
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH47-18 ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน อุทยานหลุมฟ้า ไม่ลงร้าน 24053U (311267)

ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่งปีใหม่ เที่ยวฉงชิ่ง2024/2567  เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ จุดชมวิวระเบียงแก้ว ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า อู่หลิงซาน จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน มรดกโลกผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ รถไฟทะลุตึก หงหยาตง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย POP MART มหาศาลาประชาคม 
กันยายน 2567
17-21 /
ตุลาคม 2567
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ต.ค.-02 พ.ย. /
พฤศจิกายน 2567
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 /
ธันวาคม 2567
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31 ธ.ค.-04 ม.ค. วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH45-20 ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ (090867)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH45-20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH45-20 ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ (090867)

เที่ยวฉงชิ่ง ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์ฉงชิ่ง2567/2024 ชมฐาน 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฐานอุตสาหกรรมวัตถุดิบนิวเคลียร์แห่งที่ 2 ของจีน ชมหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน เป็นแนวรอยแยกของหน้าผาที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างรุนแรง แวะจุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่ เที่ยวชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชมระเบียงแก้ว จุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เที่ยวชมหมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า เป็นเขตท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋เขาเป่าติ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ชมมหาศาลาประชาคม ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองฉงชิ่ง ชมรถไฟทะลุตึก เป็นรถไฟฟ้าสาย2ของมหานครฉงชิ่ง ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
มิถุนายน 2567
27 มิ.ย.-01 ก.ค. /
กรกฎาคม 2567
18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 /
สิงหาคม 2567
09-13 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH45-04 ฉงชิ่ง เฉิงตู อู่หลง จินฝอซาน เล่อซาน ง๊อไบ๊ (291167)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH45-04
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH45-04 ฉงชิ่ง เฉิงตู อู่หลง จินฝอซาน เล่อซาน ง๊อไบ๊ (291167)

ทัวร์ฉงชิ่ง เที่ยวจีน ทัวร์ฉงชิ่ง2567/2024 นั่งรถไฟทะลุตึก เป็นรถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ชม มหาศาลาประชาคม ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองฉงชิ่ง ชมเมืองอู่หลง เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A เยือนระเบียงแก้ว จุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เที่ยวชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน ชมเทือกเขาจินฝอซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาต้าโหลว ชมถ้ำพระโบราณและพระอรหันต์ 500 องค์ เที่ยวนครฉงชิ่ง ช้อปปิ้งหงหยาต้ง คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ อิสระช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟางเป่ย ล่องเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน สักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน เที่ยวชมวัดเป้ากั๋ว เป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ ชมวัดฝูหู่ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เที่ยวชมถนนโบราณจินหลี่ สักการะวัดต้าฉือ ไปช้อบปิ้งที่ถนนคนเดินไท่กู่หลี่
กรกฎาคม 2567
05-10 / 20-25 / 27 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
08-13 / 23-28 /
กันยายน 2567
18-23 /
ตุลาคม 2567
12-17 / 18-23 / 19-24 / 26-31 /
พฤศจิกายน 2567
01-06 / 02-07 / 08-13 / 09-14 / 15-20 / 16-21 / 22-27 / 23-28 / 29 พ.ย.-04 ธ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH47-15 จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู (291067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH47-15
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน - 2403FD
ราคาเริ่มต้น
24,990
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH47-15 จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู (291067)

ทัวร์จีน2024/2567 ทัวร์ฉงชิ่งอู่หลง ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี ทัวร์เฉิงตู  เมืองฉงชิ่ง มหาศาลาประชาคม หงหยาตง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหนังสือจงซูเก๋อ  สะพานหนานเฉียว  การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) หุบเขาชวงเฉียวโกว จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  เมืองเฉิงตู  สะพานโบราณ ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  ถนนโบราณจิ๋นหลี่  สามารถชมคลิปวิดิโอ Tiktok ทัวร์ฉงชิ่งได้ที่ลิงค์นี้ https://shorturl.asia/oL087
กรกฎาคม 2567
16-22 /
สิงหาคม 2567
10-16 /
กันยายน 2567
10-16 /
ตุลาคม 2567
12-18 / 19-25 / 22-28 / 29 ต.ค.-04 พ.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH41-14 ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ CKG4 (201167)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH41-14
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,999
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH41-14 ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ CKG4 (201167)

ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง5วัน ทัวร์ฉงชิ่ง2024/2567 เที่ยวเมืองต้าจู๋ แหล่งมรดกโลกที่เด่นในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา เที่ยวชมพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ มรดกโลกที่อลังการ เที่ยวชมวัดแซ่งสิ้ว เยือนเมืองฉงชิ่ง ชมพิพิธภัณฑ์ผักดองเสฉวน เที่ยวชมหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน เยี่ยมชมฐาน 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฐานอุตสาหกรรมวัตถุดิบนิวเคลียร์แห่งที่ 2 ของจีน ชมเมืองอู่หลง เที่ยวชมอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชม3สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ชมระเบียงกระจก ชมอุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ชมมหาศาลาประชาคม เดินชมถนนโบราณตั้นจื้อ หรือถนนเก่าตันซีชิ สัมผัสประสบการณ์ใหม่…นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
กรกฎาคม 2567
18-22 / 25-29 /
สิงหาคม 2567
08-12 /
กันยายน 2567
12-16 /
ตุลาคม 2567
10-14 / 20-24 / 23-27 /
พฤศจิกายน 2567
06-10 / 20-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH41-02 ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ Century Victory Cruises CKG5 (201167)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ : ACH41-02
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
46,999
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH41-02 ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ Century Victory Cruises CKG5 (201167)

ทัวร์จีน ทัวร์เรือสำราญฉงชิ่ง ทัวร์ฉงชิ่ง2567/2024 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เดินชมถนนเก่าต้านจื่อ ตั้งอยู่ในเขตหนานอั้น ลงเรือสำราญ CENTURY VICTORY CRUISE เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เข้าชมโชว์สามก๊ก เป็นการแสดงภูมิทัศน์จริงขนาดใหญ่ที่น่าอัศจรรย์ แล่นผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบชวีถังเสีย ชมเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค กลับฉงชิ่งด้วยรถไฟความเร็วสูง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เขื่อนซานเสีย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาประชาคมต้าหลี่ถังอันโด่งดัง ชมมหาศาลาประชาคม ช้อปปิ้งที่จัตุรัสเฉาเทียนเหมิน เป็นตลาดขายส่ง แหล่งรวมสินค้าหลายหลาย
ตุลาคม 2567
23-27 /
พฤศจิกายน 2567
06-10 / 20-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com