call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ

ทัวร์จีน โปรโมชั่นราคาถูก 2567-2568/2024-2025

ภูเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อลังการผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆคุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก แพคเกจทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก นำท่านชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมขอนครฉงชิ่ง ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย ภูเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อลังการผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง วัดหลัวฮั่น เมืองโบราณฉือชีโข่ว กุ้ยหลิน เที่ยวเมืองหลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง เยือนเมืองหยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง ริมแม่น้ำหลีเจียง โชว์ไฮไลท์ DREAM LIKE LI JIANG ชมโชว์ใหม่ล่าสุด แสงสีเริดหรู ในโรงละครหลีเจียง MIRAGE GUILIN นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน

ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ

( 53 )
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความน่าสนใจ
ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก แพคเกจทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆ เที่ยวจีนเส้นทางอื่นๆราคาถูก
ทัวร์จีน ACH49-20 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.3 (140867)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH49-20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888
AQ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH49-20 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.3 (140867)

เที่ยวจีน ทัวร์ไหหลำ ทัวร์ไหโข่ว2567/2024 เที่ยวเมืองไหโข่ว เยี่ยมชมวัดหยงฉิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณเพื่อสักการะขอพรโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์2พี่น้องเหม่ยหลาง เที่ยวเมืองซานย่า เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนของจีน เยี่ยมชมอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล เยี่ยมชมวนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นจุดชมวิวของเมืองซานย่า ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนอี้เหิง เดินเล่นถนนโบราณฉีโหลว
มิถุนายน 2567
26-30 /
กรกฎาคม 2567
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31 ก.ค.-04 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
07-11 / 14-18 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH49-16 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.2 (250967)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH49-16
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888
AQ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH49-16 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.2 (250967)

ทัวร์ซานย่า เที่ยวไหหลำ ทัวร์จีน2024/2567 เยือนเมืองไหโข่ว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของมณฑลไหหลำ เยือนวัดหยงฉิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ เพื่อสักการะขอพร โชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง เที่ยวเมืองซานย่า เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียว ชมอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนอี้เหิง เยี่ยมชมวนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ชมสวนกุหลาบ ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เดินเล่นถนนโบราณฉีโหลว ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู
มิถุนายน 2567
24-28 / 26-30 /
กรกฎาคม 2567
01-05 / 03-07 / 08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24 ก.ค.-28 เม.ย. / 29 ก.ค.-02 ส.ค. / 31 ก.ค.-04 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
05-09 / 07-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
กันยายน 2567
02-06 / 04-08 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH49-18 ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ V.2 (110867)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH49-18
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888
AQ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH49-18 ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ V.2 (110867)

ทัวร์ไหหลำ เที่ยวไหหลำ ทัวร์จีน2024/2567 เยือนเมืองไหโข่ว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของมณฑลไหหลำ ชมเจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง เป็นเจดีย์หินเก่าแก่สูง 20 เมตร 2 องค์ล้อมรอบด้วยบึงน้ำขนาดเล็ก ชมพิพิธภัณฑ์ไหหนาน เยือนเกาะดอกไม้ หรือเกาะไห่หัวเป็นหมู่เกาะเทียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนอี้เหิง ชมอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล เยือนวนอุทยานสุดขอบฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เยือนอุทยานต้าตงไห่ ไฮไลท์คือการได้มา ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ทะเลจีนใต้อิสระท่านท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งนี้
มิถุนายน 2567
23-28 / 28 มิ.ย.-03 ก.ค. / 30 มิ.ย.-05 ก.ค. /
กรกฎาคม 2567
05-10 / 07-12 / 12-17 / 14-19 / 19-24 / 21-26 / 26-31 / 28 ก.ค.-02 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
02-07 / 04-09 / 09-14 / 11-16 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH47-35 จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน (300967)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH47-35
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,990
AQ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH47-35 จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน (300967)

เที่ยวจีน ทัวร์ไหหลำ ทัวร์ซานย่า2024/2567 เยือนวัดหยงชิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ เพื่อสักการะขอพรโชคลาภ ชมเจดีย์เหม่ยหลาง หรือเจดีย์สองพี่น้อง เยี่ยมชมซานย่า เมืองทางตอนใต้สุดของเกาะไหหลำของจีน เที่ยวอุทยานหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอี้เหิง เที่ยวชมวนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ชมสวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า เยือนอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว เดินเล่นถนนคนเดินฉีโหลว ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู
มิถุนายน 2567
24-28 / 26-30 /
กรกฎาคม 2567
01-05 / 03-07 / 08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 / 29 ก.ค.-02 ส.ค. / 31 ก.ค.-04 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
05-09 / 07-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. /
กันยายน 2567
02-06 / 04-08 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 / 30 ก.ย.-04 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH49-19 ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ (290967)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH49-19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,888
AQ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH49-19 ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ (290967)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์ไหหลำ2567/2024 เที่ยวเมืองไหโข่ว เดินเที่ยวถนนโบราณฉีโหลว เยี่ยมชมวัดหยงฉิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณเพื่อสักการะขอพรโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล เยือนเมืองฉงไห่ เป็นเมืองตากอากาศมีอากาศดีเย็นสบาย นักท่องเที่ยวนิยมพากันไปอาบแดดที่ชายหาด ชมเกาะดอกไม้ หรือเกาะไห่หัวเป็นหมู่เกาะเทียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เที่ยวเมืองซานย่า เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนของจีน ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ชมอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล เยี่ยมชมวนอุทยานสุดขอบฟ้า ชมสวนกุหลาบ (เหมยกุยกู่) เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าเผ่าหลี- แม้ว
มิถุนายน 2567
21-26 / 23-28 / 28 มิ.ย.-03 ก.ค. /
กรกฎาคม 2567
05-10 / 07-12 / 12-17 / 14-19 / 19-24 / 21-26 / 26-31 / 28 ก.ค.-02 ส.ค. /
สิงหาคม 2567
02-07 / 04-09 / 09-14 / 11-16 / 16-21 / 18-23 / 23-28 / 25-30 / 30 ส.ค.-04 ก.ย. /
กันยายน 2567
01-06 / 06-11 / 08-13 / 13-18 / 15-20 / 20-25 / 22-27 / 27 ก.ย.-02 ต.ค. / 29 ก.ย.-04 ต.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH46-05 เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ (160567)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH46-05
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,990
VZ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH46-05 เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ (160567)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู2024/2567 เที่ยวนครเฉิงตู เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ชมเมืองโบราณหวงหลงซี ชมทุ่งดอกคาโนล่า สีเหลืองสดใส ชมถนนสายน้ำเหมยซาน จำลองตามสไตล์ริมน้ำของลี่เจียงและผสมผสานวัฒนธรรมตงโป ชมฝายตงเฟิง ตั้งอยู่ในมณฑลเจียเจียง ชมผาพระพุทธรูปพันหยวน ชมความยิ่งใหญ่ของ องค์พระใหญ่หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปเกาะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยือนง้อไบ๊ ชมวัดเป้ากั๋ว เป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ ชมวัดฝูหู่ ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเอ๋อเหมยเป็นวัดเล็กๆ ชมสวนสวรรค์แห่งดอกไม้ Manhua Manor เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนชมดอกไม้ที่มีรูปแบบที่โดดเด่นและขนาดใหญ่ในเขตชานเมืองเฉิงตู เดินเล่นถนนโบราณจิ่นหลี่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเฉิงตู ขอพรวัดต้าฉือ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู่หลี่ ชมหมีแพนด้ายักษ์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH62-04 ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน (221067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH62-04
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,888
DR
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH62-04 ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน (221067)

ทัวร์ลี่เจียง เที่ยวลี่เจียง ทัวร์จีน2024/2567 เยือนหมู่บ้านซวงหลาง หรือหมู่บ้านตกปลา เยือนระเบียงนิเวศเอ๋อไห่ ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เที่ยวชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ ชมวัดเจ้าแม่กวนอิม แห่งต้าหลี่ เดินเที่ยวเมืองโบราณต้าหลี่ เป็นเมืองโบราณที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ชมหุบเขาเสือกระโจน เป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งจะเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ชมโชว์ Impression Of Lijiang โชว์สุดอลังการท่ามกลางภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เยี่ยมชมหมู่บ้านเมืองเก่าไป๋ซา
มิถุนายน 2567
25-29 /
กรกฎาคม 2567
02-06 / 09-13 /
สิงหาคม 2567
20-24 / 27-31 /
กันยายน 2567
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 /
ตุลาคม 2567
08-12 / 15-19 / 22-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH50-11 Earth Of Haven เฉิงตู สี่ดรุณี ปี้เผิงโกว CFD101 (251067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH50-11
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,888
FD
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH50-11 Earth Of Haven เฉิงตู สี่ดรุณี ปี้เผิงโกว CFD101 (251067)

ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู เที่ยวเฉิงตู2024/2567 เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม พื้นที่ของอุทยานกว้างขวาง มีทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลาย ชมมรดกโลกอุทยานเขาสี่ดรุณี ยอดเขาสูงชัน มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มาก มีธารน้ำเย็นใสสะอาด พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ เบ่งบานสดใส ชมความงามหุบเขาซวงเฉียวโกว เที่ยวนครเฉิงตู เยี่ยมชมวัดเหวินซู ซึ่งเป็นวัดพุทธ เดินเล่นถนนโบราณโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที ไปช้อบปิ้งต่อที่ถนนคนเดินชุนซี เช็คอินที่แพนด้ายักษ์ ตะลุยช้อบปิ้งต่อที่ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่
กันยายน 2567
05-10 / 13-18 / 21-26 /
ตุลาคม 2567
10-15 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 23-28 / 25-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH62-05 ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน (191067)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH62-05
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,888
DR
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH62-05 ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน (191067)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุนหมิงฟรีเดย์2567/2024 นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ชมโชว์ Impression Of Lijiang โชว์สุดอลังการท่ามกลางภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เยี่ยมชมหมู่บ้านเมืองเก่าไป๋ซา ชมหุบเขาเสือกระโจน เป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก ชมพิพิธภัณฑ์จามรี ซึ่งจะมีข้อมูลของจามรี ที่มีอยู่ค่อนข้างมาก ชมวัดกุ้ยชาน หรือวัดต้าฝอ เยี่ยมชมเมืองโบราณตู๋เค่อจง ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ชมสระมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน อิสระฟรีเดย์หนึ่งวันเต็ม
มิถุนายน 2567
29 มิ.ย.-04 ก.ค. /
กรกฎาคม 2567
04-09 / 06-11 / 11-16 /
สิงหาคม 2567
22-27 / 24-29 / 29 ส.ค.-03 ก.ย. / 31 ส.ค.-05 ก.ย. /
กันยายน 2567
05-10 / 07-12 / 12-17 / 14-19 / 19-24 / 21-26 /
ตุลาคม 2567
10-15 / 12-17 / 17-22 / 19-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
ทัวร์จีน ACH46-03 เที่ยว 3 มรดกโลก เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง หว่าอูซานภูเขาโต๊ะ (170667)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ
รหัสทัวร์ : ACH46-03
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
18,990
VZ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์จีน ACH46-03 เที่ยว 3 มรดกโลก เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง หว่าอูซานภูเขาโต๊ะ (170667)

ทัวร์ฉงชิ่ง-เฉิงตู เที่ยวจีน ทัวร์จีน2567/2024 เที่ยวอู่หลง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน ชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง ชมระเบียงแก้วอู่หลง เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างที่สุดในโลก ชมรถไฟฟ้าวิ่งทะลุตึก ชมศาลาประชาคมฉงชิ่ง เดินชมหงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ชมความยิ่งใหญ่ของ องค์พระใหญ่หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปเกาะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยือนง้อไบ๊ ชมวัดเป้ากั๋ว เป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ เที่ยวชมภูเขาโต๊ะหว่าอูซาน ภูเขารูปโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยี่ยมชมวัดต้าฉือ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ช้อบปิ้งที่ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ ชมหมีแพนด้ายักษ์
มิถุนายน 2567
22-27 / 25-30 / 27 มิ.ย.-02 ก.ค. / 29 มิ.ย.-04 ก.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-756-03345 / 086-3167436
บทความที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com